Caută în dicționarul juridic:

©dictio* Dicționarul juridic prezintă definiția termenilor juridici și contextul în care aceștia sunt folosiți.  Totodată, acest dicționar te poate ajuta să înțelegi diferite documente legale sau legislative sau să aprofundezi cunoștințe în acest domeniu.  Dicționarul juridic se adresează atât persoanelor din domeniul juridic cât și celor care se confruntă ocazional cu documente de acest tip.